AKTUALITY

MŠ CENTRUM p.o.,
Velká Hradební 12/43, Ústí n/L., 400 01

475 210 313, 736 633 343
ms_centrum@volny.cz

 

Stručná charakteristika našeho ŠVP s názvem


ŠKOLKA PLNÁ ZÁBAVY

Každá třída má zpracován svůj třídní vzdělávací program. Jednotlivé celky a týdenní témata jsou společná pro celou mateřskou školu, liší se tím, že dle zásady přiměřenosti zohledňují individuální potřeby jednotlivých skupin dětí.

Zaměření jednotlivých bloků je dostatečně široké, jejich obsah je dítěti srozumitelný, užitečný a praktický. Pro práci učitelky je dán dostatečný prostor k úpravě, rozšíření či zdokonalení obsahu.

Jednotlivé bloky byly zamýšleny tak, aby učitelku nesvazovaly a neomezovaly. A aby se tento materiál stal jejich dobrým pomocníkem.

Jednotlivé bloky rozdělené na čtyři roční období mají svůj název, doplňuje je pátý blok, který prolíná celým školním rokem.

1. Ahoj školko
2. Podzim čaruje s barvami
3. Zima je tu, děti
4. Jaro dělá pokusy
5. Vítáme sluníčko

Každý měsíc vyhlašujeme „Den radosti". Na tento den je vyhlášeno téma vycházející z plánů práce, ale forma plnění bývá odlišná od běžného dne.

 

DNY RADOSTI

ZÁŘÍ                                   Ovocný / Zeleninový den

ŘÍJEN + LISTOPAD           Bramborování, dýňování, skřítci Podzimníčci, jablíčkování

PROSINEC                        Čertovský rej, Vánoční dílny, Ježíškovo nadělování

LEDEN                               Co jsem našel pod stromečkem

ÚNOR                                 Masopustní karneval

BŘEZEN                             Kniha - můj kamarád

DUBEN                               Velikonoční pomlázka, Čarodějnice

KVĚTEN                             Jarní putování - výlety

ČERVEN                             Sluníčkový den - MMD, Rozloučení s předškoláky

PÁTEK                                Hravý den

 

 

Dále nezapomínáme na oslavy narozenin dětí, které mají tyto zavedené rituály:

 • tento den oslavenec sedí na barevné židličce
 • po dohodě s rodiči může přinést pro děti sladkosti či dětský šampus
 • v poledne po obědě si děti pogratulují, připijí a oslavenci je předán drobný dárek.

Harmonogram aktivit školy

 • Výuka českého jazyka pro cizojazyčné děti - pondělí, úterý
 • Návštěva tělocvičny v ZŠ Eliška - středa, střídají se třídy Včelek a Motýlků
 • Solná jeskyně čtvrtek dopoledne

Ahoj školko

 1. Já jsem malý školáček
 2. Foukej, foukej větříčku - na poli, na zahradě

Podzim čaruje s barvami

 1. Barvičky kolem nás - podzim v lese, lesní zvířata
 2. Prší, prší, jen se leje - počasí
 3. Hádej, co to je – předměty a jejich vlastnosti, ruce, ručičky
 4. Jede, jede mašinka – dopravní prostředky
 5. Martin jede na koni

Zima je tu děti

 1. Mikuláš přišel s čertem na koláč
 2. Ježíšku, co nám neseš v košíčku
 3. Tři králové
 4. Polámal se mraveneček – zdraví, moje tělo, potraviny
 5. Zima čarodějka - znaky, oblečení, sporty
 6. Z pohádky do pohádky
 7. Ten dělá to a ten zas tohle

Jaro dělá pokusy

 1. Když jaro zaťuká
 2. Barevná planeta – lidé, světadíly, vesmír
 3. Běžel tudy zajíček
 4. Člověk má 5 smyslů
 5. To je máma, to je táta - rodina
 6. Můj kamarád kniha

Vítáme sluníčko

 1. Kamarádi z celého světa
 2. Ententýky, poletíme do Afriky
 3. Žluťásku kam letíš 
 4. Hurá, prázdniny
 5. Kouzelný dalekohled

Pro vstup do ZŠ

 • dodržovat přiměřené požadavky na chování a jednání budoucího školáka
 • umět své chování podřídit organizovaným činnostem
 • postupně plnit náročnější povinnosti
 • zvyšovat nároky na udržení pořádku
 • péče o vlastní zevnějšek

Plné znění ŠVP ke stažení zde ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Dodatek ke Školnímu řádu - Distanční výuka