AKTUALITY

MŠ CENTRUM p.o.,
Velká Hradební 12/43, Ústí n/L., 400 01

475 210 313, 736 633 343
ms_centrum@volny.cz

 

kuchar

 

JÍDELNÍČEK od 17.6. - 21.6.2024

seznam alergenů

 

 

POZOR, informace k placení 

- stravné bude vyvěšeno v šatně jednotlivých tříd 

 

Na účet č. 280867118/0300 – do zprávy pro příjemce napíšete jméno vašeho dítěte, plaťte vždy do 20.dne v měsíci

 

Stravné a školné pro školní rok 2023/2024 - pozor - od září zvýšení úplaty (školného) na 600,- Kč

  • 1 482,- Kč    - (stravné/21dní + úplata 600,-) – mladší děti
  •   882,- Kč     -  předškoláci (21dní, bez úplaty)
  •   966, - Kč    -  děti, které mají odklad školní docházky (21dní, bez úplaty)   

Vyúčtování proběhne vždy v prosinci a červnu daného roku a samozřejmě při ukončení docházky.

Na červenec a srpen bude přepočítáno podle uzavření MŠ – oznámeno na nástěnkách v šatně.

Neposílejte prosím jiné částky!

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2023/2024 stanovena ve výši              600 Kč

Celodenní stravné pro děti do 6 let                                                                                 42 Kč

Celodenní stravné pro děti nad 6 let - odklad šk. docházky                                           46 Kč

Dopolední svačina pro děti do 6 let                                                                                10 Kč

Dopolední svačina pro děti nad 6 let                                                                              11 Kč

Oběd pro děti do 6 let                                                                                                     20 Kč

Oběd pro děti nad 6 let                                                                                                   23 Kč

Odpolední svačina pro děti do 6 let                                                                                  8 Kč

Odpolední svačina pro děti nad 6 let                                                                                8 Kč

Nápoje                                                                                                                              4 Kč