AKTUALITY

MŠ CENTRUM p.o.,
Velká Hradební 12/43, Ústí n/L., 400 01

475 210 313, 736 633 343
ms_centrum@volny.cz

kuchar

JÍDELNÍČEK od 23.5. - 27.5.2022

seznam alergenů

 

 

POZOR, informace k placení 

- stravné bude vyvěšeno v šatně jednotlivých tříd 

 

Stravné pro školní rok 2021/2022

ZMĚNA PLACENÍ STRAVNÉHO A ÚPLATY!!!

Placení stravného a školného.

Na účet č. 280867118/0300 – do zprávy pro příjemce napíšete jméno vašeho dítěte vždy do 20.dne v měsíci

  • 1 177,-Kč - (stravné/21dní + úplata 400,-) – mladší děti
  •   777,- Kč     -  předškoláci (21dní, bez úplaty)
  •   861, - Kč    -  děti, které mají odklad školní docházky (bez úplaty, částka za 21dní)   

Vyúčtování proběhne vždy v prosinci a červnu daného roku a samozřejmě při ukončení docházky.

Na červen a srpen bude přepočítáno podle uzavření MŠ – oznámeno na nástěnkách v šatně.

Neposílejte prosím jiné částky!

Úplata za předškolní vzdělávání na školní rok 2021/2022 stanovena ve výši              400 Kč

Celodenní stravné pro děti do 6 let                                                                                 37 Kč

Celodenní stravné pro děti nad 6 let - odklad šk. docházky                                            41 Kč

Dopolední svačina pro děti do 6 let                                                                                   8 Kč

Dopolední svačina pro děti nad 6 let                                                                                 9 Kč

Oběd pro děti do 6 let                                                                                                      17 Kč

Oběd pro děti nad 6 let                                                                                                    20 Kč

Odpolední svačina pro děti do 6 let                                                                                   8 Kč

Odpolední svačina pro děti nad 6 let                                                                                 8 Kč

Nápoje                                                                                                                               4 Kč