AKTUALITY

MŠ CENTRUM p.o.,
Velká Hradební 12/43, Ústí n/L., 400 01

475 210 313, 736 633 343
ms_centrum@volny.cz

Školka plná zábavy

Naše třídy

BERUŠKY

Nejmladší děti, které si postupně přivykají na prostředí školy. Je pro ně připraven program i aktivity přiměřené věku (div. představení, výlety atd.)

VČELKY

Starší děti, které jsou rozděleny do dvou smíšených skupin tak, aby se mohly účastnit náročnějších aktivit, které jsou pro ně připraveny.

MOTÝLCI

Starší děti, které jsou rozděleny do dvou smíšených skupin tak, aby se mohly účastnit náročnějších aktivit, které jsou pro ně připraveny.

O nás

Mateřská škola, jejímž zřizovatelem je Statutární město Ústí nad Labem, se nachází ve středu města v klidném prostředí parku za knihovnou, obklopena rozsáhlou zahradou, kterou maximálně využíváme. Svou polohou vyhovuje rodičům dětí, kteří dojíždějí za prací do středu města z jiných částí města. Poloha školy nám umožňuje ve velkém rozsahu zpestřit pobyt dětí o akce , které probíhají v blízkých kulturních zařízeních.

Základní informace
Business person

Školka plná zábavy

- se opírá o čtyřdílné kurikulum Doc. PhDr. Opravilové a PhDr. Gebhartové "Jaro, léto, podzim, zima v MŠ" a o publikaci Gabriely a Milady Přikrylových "Hrajeme si od jara do zimy."

Svou polohou vyhovuje rodičům dětí, kteří dojíždějí za prací do středu města z jiných částí města. Poloha školy nám umožňuje ve velkém rozsahu zpestřit pobyt dětí o akce , které probíhají v blízkých kulturních zařízeních.

Školní vzdělávací program naší mateřské školy s mottem Školka plná zábavy se opírá o čtyřdílné kurikulum Doc. PhDr. Opravilové a PhDr. Gebhartové Jaro, léto, podzim, zima v MŠ a o publikaci Gabriely a Milady Přikrylových Hrajeme si od jara do zimy.

Po seznámení se a prostudování publikace Miluše Havlínové, Elišky Vencálkové a kol pod názvem Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole jsme došly k názoru, že stávající ŠVP naší mateřské školy se v mnohém ztotožňuje s filosofií kurikula a proto jsme se rozhodly svůj ŠVP inovovat dle této publikace.

Cílem naší práce je spokojené a šťastné dítě, které chápe a plně prožívá svět kolem sebe, má chuť poznávat, přemýšlet a tvořit. Vhodné, obsahově podnětné prostředí mu umožňuje dostatek prostoru pro spontánní aktivity. Má možnost projevovat se a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem.

Pestrost programu nám pomáhá rozpoznat případné nadání dítěte a rodičům tak napomáhá v jejich dalším směrování dítěte.

Záměrem naší práce je připravit dítě během předškolního období, dle jeho možností, na vstup do dalšího života a vzdělávání. Dát mu zdravé sebevědomí a sebejistotu. Důležitým aspektem je prožitek dítěte.

Našim hlavním dlouhodobým cílem je vytvořit dětem podnětné prostředí, dbát na tělesnou a duševní pohodu, umožnit jim dostatek volného pohybu, vytvořit dětem bezpečné sociální prostředí tak, aby se cítily v naší školce téměř jako doma.

Velmi potřebné je dopřát dítěti pocit volnosti, možnost vlastního rozhodování, výběru hraček i činností.

Foto školky: (vstup, třída Berušek, třída Včelek a třída Motýlků)IMG 20210121 085756

IMG 20210120 151500

IMG 20210120 151320

IMG 20210120 151100

IMG 20210120 140608

IMG 20210120 151023

IMG 20210120 142535

Respektujeme i různou potřebu délky odpočinku.

Vkusné, účelové a funkční vybavení školy umožňuje dětem vybrat si z volně přístupných hraček, hracích koutků, pomůcek i metodického materiálu.

Rodinné a přátelské klima školy pozvolna přispívá k zdravému sebeuvědomování, získání sebedůvěry.

Tím, že se děti vychovávají k dobru, získávají kladné životní hodnoty, pozitivní osobní vlastnosti jako je slušnost, ohleduplnost, snášenlivost.

Kapacita školy, která vyhovuje požadavkům regionu, je stanovena na 75 dětí, které jsou rozděleny do tří skupin tak, aby bylo možno rozvíjet jejich schopnosti podle individuálních potřeb:

beruskaTřída – Berušky

Nejmladší děti, které si postupně přivykají na prostředí školy. Je pro ně připraven program i aktivity přiměřené věku. 

vcelatřída – Včelky a motyltřída – Motýlci

Navštěvují starší děti, které jsou rozděleny do dvou smíšených skupin tak, aby se mohly účastnit náročnějších aktivit, které jsou pro ně připraveny.