AKTUALITY

MŠ CENTRUM p.o.,
Velká Hradební 12/43, Ústí n/L., 400 01

475 210 313, 736 633 343
ms_centrum@volny.cz

1. Název

Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43
ID schránka - ux2zwdc

2. Důvod a způsob založení

Zřizovací listina Města Ústí nad Labem - naleznete zde

3. Organizační struktura

Mateřská škola se školní jídelnou
Počet tříd: 3
Počet dětí: 75
Počet zaměstnanců: 10 + 1 externí

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Velká Hradební 12/43, 400 01 Ústí nad Labem 1
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Velká Hradební 12/43, 400 01 Ústí nad Labem 1
4.3 Úřední hodiny: zpravidla každý den od 10 - 11.30 hodin v ředitelně školy, nebo po dohodě
4.4 Telefonní čísla: +420 475 210 313, +420 736 633 343
4.5 Číslo faxu: není
4.6 Adresa internetové stránky: www.mscentrum.cz
4.7 Adresa e-podatelny: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4.8 Datové schránky: ux2zwdc
4.9 Další elektronické adresy nejsou

5. Případné platby lze poukázat

ČSOB 168483544/0300

6. IČO

70225923

7. DIČ

CZ70225923

8. Dokumenty

8.1 Školní vzdělávací program "Školka plná zábavy" k nahlédnutí zde, Školní řád k nahlédnutí zdeDodatek ke Školnímu řádu zde

8.2 Rozpočet školy

pro rok 2021
- pro rok 2022

- pro rok 2023
-
 pro rok 2024

8.3 Střednědobý výhled

- pro rok 2020/2021
- pro rok 2021/2022
- pro rok 2022/2023
- pro rok 2023/2024
- pro rok 2024/2025
-
 pro rok 2025/2026

8.4 Očekávané plnění rozpočtu

- pro rok 2021
- pro rok 2022

9. Žádosti o informace

Informace lze získat ústně či písemně na adrese:
MŠ Centrum, Velká Hradební 12/43, 400 01 Ústí nad Labem

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a stížnosti, návrhy a podněty lze podávat elektronicky na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

11. Opravné prostředky

Lze podat písemně do 30 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitelky mateřské školy, na adrese Velká Hradební 12/43, 400 01 Ústí nad Labem

12. Formuláře

- formulář Žádosti o poskytnutí informace naleznete zde
- formulář Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti naleznete zde

13. Popisy postupů / návodů pro řešení životních situací

Popisy postupů neexistují

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy:

  • č.561/2004 Sb. školský zákon, č.250/2000 Sb. zákon o rozpočtových pravidlech, zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, správní řád, novela školského zákona č. 178/2016 Sb. s účinností od 1.9.2017, vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, Směrnice č.6/2017 Svobodný přístup k informacím a jejich ochrana. Celé znění směrnice naleznete zde

14.2 Vydané právní předpisy - nemáme

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad naleznete ve Směrnici č.6/2017 Svobodný přístup k informacím - viz. výše
15.2 Není

16. Licenční smlouvy

Neexistují

17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok -  2023

18. Nařízení GDPR

Informační memorandum
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Ing. Martin Kolář
Metropolnet, a.s.
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě dotazů udejte do předmětu zprávy název školy.

19. Projekty

ŠABLONY II - Školka plná zábavy

ŠABLONY III - Projekt Školka volá

Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji - ÚK IKAP A2
1.6.2021 - 23.5.2023

Operační program Jan Amos Komenský - "Veselá školka"

Digitalizace školy - Digitální učební pomůcky

20. Oznamovací systém – Nenech to být