AKTUALITY

MŠ CENTRUM p.o.,
Velká Hradební 12/43, Ústí n/L., 400 01

475 210 313, 736 633 343
ms_centrum@volny.cz

Návštěvy Solné jeskyně - jdou děti z Motýlků, Včelek (od října) a Berušek (po novém roce), které budou zapsané

Hravé seznamování s PC technikou (v DDM) - každé pondělí od 12:45 hodin, měsícem říjnem počínaje, chodí zapsaní předškoláci ze tříd Včelek a Motýlků. Počítače vede pan učitel z DDM.

Návštěvy tělocvičny v ZŠ Eliška - třídy Včelek a Motýlků.