AKTUALITY

MŠ CENTRUM p.o.,
Velká Hradební 12/43, Ústí n/L., 400 01

475 210 313, 736 633 343
ms_centrum@volny.cz

Stravné pro školní rok 2019/2020

Stravné a školné na ČERVEN zde - uhraďte do 15.6.2020.

 

Stravné pro školní rok 2020/2021

POZOR ZMĚNA PLACENÍ STRAVNÉHO A ÚPLATY!!!

Do 20.srpna 2020 rodiče pošlou na účet peníze za stravné na měsíc ZÁŘÍ.
     - 660,-Kč - Děti
     - 704,-Kč - Děti s odkladem šk.docházky

Platbu zašlete na účet 280867118/0300, případně složenkou,

do zprávy pro příjemce napište JMÉNO VAŠEHO DÍTĚTE

Od září 2020 do června 2021 si pak můžete nastavit měsíční příkaz na platbu ve výši:

· 1 060,-Kč (stravné + úplata 400,-) - mladší děti

·    660,- Kč    -  předškoláci (bez úplaty)

·    704, - Kč   -  děti, které mají odklad školní docházky (bez úplaty).

Vyúčtování proběhne vždy v prosinci a červnu daného roku a samozřejmě při ukončení docházky.

Na červen a srpen bude přepočítáno podle uzavření MŠ – oznámeno na nástěnkách v šatně.

Neposílejte prosím jiné částky! 

Děkujeme

Stravné

Poplatek za stravné na jeden den pro děti do 6 let činí 30,- Kč (ranní svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim).

Poplatek za stravné na jeden den pro děti nad 6 let činí 32,- Kč.

Úplata za vzdělávání a školské služby v mateřské škole od 1.9.2018 činí 400,- Kč.