AKTUALITY

MŠ CENTRUM p.o.,
Velká Hradební 12/43, Ústí n/L., 400 01

475 210 313, 736 633 343
ms_centrum@volny.cz

Stravné pro školní rok 2019/2020

Stravné a školné na BŘEZEN se z důvodu nemoci vybírá v úterý 10.3.2020 od 7.00 do 13.00 hodin v kanceláři vedoucí stravovny.

Lze platit i na účet 280867118/0300, do zprávy pro příjemce napište JMÉNO VAŠEHO DÍTĚTE

platbu musíte zadat každý měsíc do 10.dne dle rozpisu. Platbu na účet nutno předem domluvit s vedoucí stravovny.

Stravné se platí v daném měsíci vždy druhé úterý, po celý den, paní vedoucí stravovny (datum je předem oznámen na nástěnce u vstupu i na webu školy) nebo na účet školy 280867118/0300 po předchozí domluvě.

Stravné

Poplatek za stravné na jeden den pro děti do 6 let činí 30,- Kč (ranní svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim).

Poplatek za stravné na jeden den pro děti nad 6 let činí 32,- Kč.

Úplata za vzdělávání a školské služby v mateřské škole od 1.9.2018 činí 400,- Kč.